Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu                Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

 Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata. Edukacja globalna pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych, a społeczeństwami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączanie się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. (źródło:  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_glob...)

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.                                                                                                                   

Liderem edukacji globalnej w naszej szkole jest Ewa Łapińska

W skład zespołu nauczycieli realizujących projekt wchodzą:  Bożena Jarczewska, Małgorzata Łupińska, Iwona Hryncewicz, Patrycja Bagińska, Marzena Wojciechowska, Aneta Jankowska, Jolanta Chrustowicz, Elżbieta Rajtarska. 

                                                                                

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony