Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów

Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łapach

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. M. Kopernika w Łapach.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor szkoły z siedzibą przy ul. Pięknej 17, 18-100 Łapy, tel. 85 715 2917, adres e-mail: sp2lapy@op.pl

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 85 715 2917, adres e-mail: iod.lapy@wp.pl.

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2  w Łapach przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły  wynikających z uregulowań prawnych w szczególności Prawo Oświatowe, SIO
  2. Odbiorcą danych są : upoważnieni pracownicy; oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia  danych np.: Synergia Librus e-dziennik,
  3. Okres przetwarzania danych: dane ucznia przechowywane będą przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań statutowych szkoły.
  6. Dane udostępniane przez Panią / Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony