OGŁOSZENIE

 

 

Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Łapach ogłasza zapisy dzieci

zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019.

Zapisy odbędą się w Przedszkolu  Samorządowym  Nr  2 w Łapach

przy ul. Cmentarnej 23 w  dniach 11 - 12 kwietnia br. /środa, czwartek/ 

w godz. 14.30 - 15.30  oraz w sekretariacie szkoły

od 09 do 23 kwietnia br. w godz. 8 - 15.


Jednocześnie informujemy, że od  roku szkolnego 2018/2019 w szkole

nie będzie funkcjonował oddział przedszkolny - klasa 0.

 

Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty i PESEL dziecka.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA (do pobrania)

                                                          

                                                                                                              Zapraszamy



TERMINY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ DZIECI ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

 

Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 446/2018

Burmistrza Łap

 z dnia 10 stycznia 2018 r.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KANDYDATÓW ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

  

ETAP I

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE do klas I szkół podstawowych

  

Data od

Data do

Rodzaje czynności lub składane dokumenty

 

26.04.2018 r.

04.05.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Podanie do wiadomości w dniu 09.05.2018 r.  

Publikowanie do dnia 17.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09.05.2018 r.

17.05.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do kl. I w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Podanie do wiadomości w dniu

21.05.2018 r.

Publikowanie do dnia 29.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 

 

 

 

 

21.05.2018 r.

 

 

29.05.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do kl. I szkoły podstawowej.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

  

ETAP II

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE do klas I szkół podstawowych

  

Data od

Data do

Rodzaje czynności lub składane dokumenty

 

05.06.2018 r.

19.06.2018 r. 

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 

Podanie do wiadomości w dniu 22.06.2018 r.  

Publikowanie do dnia 26.06.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22.06.2018 r.

26.06.2018 r.

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnych (w formie oświadczenia) potwierdzeń woli zapisu dziecka do kl. I w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

 

Podanie do wiadomości w dniu

28.06.2018 r.

Publikowanie do dnia 06.07.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

 

 

28.06.2018 r.

 

 

06.07.2018 r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

Złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do kl. I w szkole podstawowej.

 

W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic/prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Kryteria rekrutacji (do pobrania)

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony