Ośrodek Rozwoju Edukacji - przeniesienie do strony głównej serwisu                Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

 Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata. Edukacja globalna pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych, a społeczeństwami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączanie się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. (źródło:  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_glob...)

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.                                                                                                                   Liderem edukacji globalnej w naszej szkole jest Ewa Łapińska

W skład zespołu nauczycieli realizujących projekt wchodzą:  Bożena Jarczewska, Małgorzata Łupińska, Iwona Hryncewicz, Patrycja Bagińska, Agata Markowska, Marzena Wojciechowska, Aneta Jankowska, Jolanta Chrustowicz, Elżbieta Rajtarska. 

                                                                                

Tydzień Edukacji Globalnej  2018 – podsumowanie

 

W dniach 19 - 23 listopada 2018 roku odbyła się już 20 edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem: Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”

W naszej szkole po raz drugi  podjęliśmy różne działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.  Klasy I i II realizowały temat - Wokół praw dziecka. Dzieci poznały prawa jakie mają wszystkie dzieci niezależnie od płci, stanu zdrowia i zamożności rodziców.  Uczniowie pracowali w grupach. Dzieci układały ilustracje z puzzli oraz zdania z rozsypanek wyrazowych. Po zakończeniu pracy grupy zastanawiały się, jak wytłumaczyć opracowane przez nie prawa dzieci. Gdy dziecku dzieje się krzywda, z pomocą muszą przychodzić dorośli. Dziecko powinno  znać instytucje i osoby, do których może się zwrócić ze swoimi problemami. Dorośli mają obowiązek bezinteresownie udzielić mu wsparcia i niezbędnej pomocy. Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko.          Klasa I b odbyła podróż na plantację kakaowca na podstawie książki pt. „Tosia odkrywa czekoladę”. Dzieci uświadomiły sobie, jak wiele osób z różnych stron świata zaangażowanych jest w produkcję czekolady. Dzieci poznały też zasady sprawiedliwego handlu, który polega na tym, że robotnicy dostają uczciwą cenę za swoje towary .

W klasie II a był realizowany projekt z edukacji globalnej zatytułowany „Podróż dookoła świata”.  Zajęcia miały uświadomić dzieciom, że każdy – niezależnie od tego, gdzie mieszka – ma takie samo prawo mieć czystą wodę do picia, wystarczającą ilość jedzenia, bawić się, chodzić do szkoły, pójść w razie potrzeby do lekarza. Choć wielu ludzi w Polsce nie ma pracy, skarży się na problemy zdrowotne i brakuje im pieniędzy, choć narzekamy na stan służby zdrowia i drogi, to należymy do najbardziej rozwiniętych krajów na świecie (36 miejsce na 188 krajów). Choć podręczniki są drogie i trudno dostać się do lekarza specjalisty, to wszystkie dzieci w Polsce chodzą do szkoły i nie umierają z powodu zwykłej biegunki, bo w razie potrzeby mają zapewnioną pomoc medyczną. W mediach najbiedniejsze kraje przedstawiane są w czarnych barwach i właściwie tylko wtedy, gdy dopada je kryzys: wojna lub klęska humanitarna. Ważne jest, aby dzieci poznały kraje z różnych stron, ich bogatą kulturę, kuchnię, piękną przyrodę.  Wychowawca zachęca też rodziców, aby wraz z dzieckiem szukali wiedzy o świecie, wspólnie szukali odpowiedzi na pytania, oglądali mapy, zdjęcia, sprawdzali, skąd wzięły się nasze banany na podwieczorek, kawa na śniadanie, czy skąd pochodzą ubrania, które kupujemy w „sieciówkach”.

Podróż rozpoczęli od Azji. Odwiedzili już Indonezję, Nepal, Wietnam. Wybierają się w przyszłym tygodniu do Ameryki Południowej i Środkowej, a potem do Afryki. Oglądali filmy o danym kraju, szukali informacji w Internecie, wskazywali na mapie, uczyli się zabawy dzieci z danego kraju. Tworzyli foldery. Robili kapelusze noszone przez kobiety w Wietnamie. Czytamli książki o dzieciach mieszkających na różnych kontynentach. Są to książki Martyny Wojciechowskiej z cyklu „Dzieciaki świata”.

 Klasa III b poznawała kontynent Afrykę., a szczegółowo omawiały Kenię. Na podstawie filmów, zdjęć zgromadziły  najważniejsze wiadomości o roślinach, zwierzętach i samych mieszkańcach Kenii. . Poznały ich codzienne życie i kulturę. Najwięcej uwagi poświęcili życiu afrykańskich dzieci. Poznały ich gry i zabawy. Wszystkich zaciekawiły afrykańskie przysłowia i zagadki. Zauważyli, że nawet w odległych częściach świata dzieci mają swoje zabawy, często podobne do naszych. Podsumowaniem było wykonanie  wspólnie plakatu o Kenii. 

Klasa 4c realizowała projekt dotyczący zdrowego odżywiania. Zajęcia prowadziła pani promotor zdrowia. Uczniowie poznawali wartość składników odżywczych w produktach, dowiedzieli się co szkodzi zdrowiu i jak zadbać o zdrowy styl życia.

Klasa 7a na godzinie wychowawczej przeprowadziła dyskusję na temat: Jakie globalne zależności występują we współczesnym świecie?

 20 listopada z okazji TEG odbyła się w klasie VIII b lekcja wychowawcza zatytułowana „Wielka pacyficzna plama śmieci”. Uczniowie dowiedzieli się o  ogromnej wyspie plastikowych śmieci położonej w połowie drogi pomiędzy Hawajami, a Kalifornią na Oceanie Spokojnym.  Bez zwiększenia świadomości o wpływie człowieka na wody oceanu, proces zanieczyszczania Pacyfiku będzie trwał.  Podczas zajęć rozmawiali o odpowiedzialności jaką ponosi w tej kwestii każdy z nas. Potrzebujemy odejścia od jednorazowych tworzyw sztucznych, większej rozwagi i zastanowienia jakie skutki przynieść może bezmyślne pozostawianie plastikowych odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Obejrzeli film, który uświadomił uczniom, że każda pozostawiona na plaży rzecz wcześniej czy później znajdzie się w oceanie i że - jeżeli nie zmienimy naszych zachowań - to, według ocen ekspertów, do 2050 roku będzie w nim więcej tworzyw sztucznych  niż ryb.

20 listopada uczniowie kl. VII b mieli zajęcia z pedagogiem nt. Prawa dziecka. Zapoznali się z pojęciami Konwencja Praw Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Uczniowie dowiedzieli się, iż nie tylko oni mają swoje prawa, ale również dzieci na całym świecie, bez względu na kraj, w którym mieszkają, czy narodowość. Pedagog przypomniał uczniom, że z prawami wiążą się i obowiązki. Na zakończenie zajęć uczniowie obejrzeli przygotowaną wystawkę.

W ramach TEG, wspólnie z biblioteką szkolną, została przygotowana wystawa książek, czasopism pod hasłem – Świat, w którym mieszkam.


                                        

PODSUMOWANIE TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ - 2017

W dniach 18.11. – 26.11.2017r. odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Tydzień Edukacji Globalnej. Jest to międzynarodowa akcja organizowana co roku (w Polsce od 2011 r.). Ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Główną Ideą tego tygodnia jest umożliwienie młodym ludziom poznania tego z jakimi wyzwaniami i problemami zmaga się współczesny świat.                                                                                                                        Tegoroczna edycja TEG odbywała się pod hasłem "Przyszłość świata zależy od nas ".

Główny cel jaki nam przyświecał to: aktywizacja uczniów do uczestniczenia w zrównoważonym życiu globalnym. Innym celem było  przybliżenie młodym ludziom jak żyją, bawią się i uczą ich rówieśnicy w różnych miejscach na świecie, rozbudzenie wśród młodzieży tolerancji, ciekawości i akceptacji wobec odmienności kulturowej, "odbycie podróży po świecie" innych kultur oraz przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z ubóstwem i głodem na świecie oraz dotyczących sprawiedliwego handlu. Było to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, bo było zaangażowanych większość uczniów i nauczycieli. 

Najmłodsi uczniowie z klasy „0” na zajęciach poznały różne kontynenty, a szczegółowo Afrykę. Pracowały z globusem. Miały okazję poznać wszystkie rasy ludności na świecie i dowiedziały się o problemach zdrowotnych i żywieniowych wśród ludności afrykańskiej, ubóstwie oraz braku wody pitnej.  

Wychowawcy z klas I-III  przeprowadzili zajęcia do wysłuchanych bajek z cyklu „Mądre bajki z całego świata”. Przy tej okazji dzieci poznawały kraj, z którego pochodziła bajka, poznawały kulturę i tradycje tego państwa. Na zajęciach były wykorzystywane filmy i prezentacje: "Dzieciństwo w różnych krajach", „Jak żyją dzieci w Tanzanii?”, „Afrykańska szkoła”. Po tych zajęciach powstały ilustracje plastyczne do bajek i plakaty dotyczące omawianych krajów. 

  Klasy starsze poznawały Cele Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności – koniec z ubóstwem, zero głodu.  Odbyły się projekcje filmów: „Jak żyją dzieci w Tanzanii?”, „Afrykańska szkoła”, „Bangladesz – Edukacja Globalna. Efekt Domina” . Podczas dyskusji uczniowie zgłaszali  własne pomysły dotyczące niesienia pomocy światu. Skupiali się na problemie marnowania żywności w krajach bogatych. Powstały plakaty z hasłami – Co zrobić, żeby nie marnować jedzenia?

  W ramach TEG klasy IV – VI przystąpiły do konkursu plastycznego „Gość – Inność” organizowanego przez Fundację Humanitarną in Action Polska – Dobra Strona Świata. Prace zostaną wysłane do Warszawy, a na rozstrzygnięcie konkursu należy poczekać.                                                                  1 grudnia odbędzie szkolenie w formie warsztatowej dla części nauczycieli na temat edukacji globalnej prowadzone przez p.E.Babicz z MODM.

Była to udana inicjatywa. Uczniowie z całą pewnością poszerzyli wiedzę o świecie. Ważne jest to, że dostrzegli globalne współzależności. Podczas tych kilku dni dzieci odwiedziły różne kraje, aby poznać problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy oraz w jaki sposób można im pomóc. Wierzymy, iż takie działania maja głęboki sens, bo pomagają dzieciom zrozumieć otaczający ich świat i uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom za zaangażowanie.

 

WIOSNA  NA ŚWIECIE!

 Nadejście wiosny witaliśmy dzisiaj już w drzwiach. Samrząd Uczniowski odznaczał przybyłych do szkoły kolorowymi "kwiatami na słodko".Tym razem, jednak, skoncentrowaliśmy się nie tylko na naszych polskich tradycjach związanych z początkiem wiosny. Wystawa "Wiosna na świecie" ma zachęcić uczniów do poznawania zwyczajów powitania wiosny także w innych krajach. Easter Bonnets - fantazyjne kapelusze podczas parad Wielkanocnych w Stanach Zjednoczonych, Święto Ognia w Hiszpanii, festiwal tulipanów w Kanadzie, dzień Babci Marzec w Bułgarii, święto kolorów i miłości w Indiach... Okazuje się, że ta pora roku jest szczególna dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Cieszmy się więc, że pomimo różnic kulturowych łączy nas Wiosna!

                                                                                                                      

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony