Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 2 przystąpiła do projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”.

 Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata. Edukacja globalna pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych, a społeczeństwami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączanie się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. (źródło:  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_glob...)

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.                           Liderem edukacji globalnej w naszej szkole jest Ewa Łapińska

W skład zespołu nauczycieli realizujących projekt wchodzą:  Bożena Jarczewska, Małgorzata Łupińska, Iwona Hryncewicz, Patrycja Bagińska, Agata Markowska, Marzena Wojciechowska, Aneta Jankowska, Jolanta Chrustowicz, Elżbieta Rajtarska. 

                                                                                                              

PODSUMOWANIE TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ

W dniach 18.11. – 26.11.2017r. odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Tydzień Edukacji Globalnej. Jest to międzynarodowa akcja organizowana co roku (w Polsce od 2011 r.). Ma na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i różnorodne działania skierowane zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Główną Ideą tego tygodnia jest umożliwienie młodym ludziom poznania tego z jakimi wyzwaniami i problemami zmaga się współczesny świat.                    Tegoroczna edycja TEG odbywała się pod hasłem "Przyszłość świata zależy od nas". 

Główny cel jaki nam przyświecał to: aktywizacja uczniów do uczestniczenia w zrównoważonym życiu globalnym. Innym celem było  przybliżenie młodym ludziom jak żyją, bawią się i uczą ich rówieśnicy w różnych miejscach na świecie, rozbudzenie wśród młodzieży tolerancji, ciekawości i akceptacji wobec odmienności kulturowej, "odbycie podróży po świecie" innych kultur oraz przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z ubóstwem i głodem na świecie oraz dotyczących sprawiedliwego handlu. Było to szeroko zakrojone przedsięwzięcie, bo było zaangażowanych większość uczniów i nauczycieli. 

Najmłodsi uczniowie z klasy „0” na zajęciach poznały różne kontynenty, a szczegółowo Afrykę. Pracowały z globusem. Miały okazję poznać wszystkie rasy ludności na świecie i dowiedziały się o problemach zdrowotnych i żywieniowych wśród ludności afrykańskiej, ubóstwie oraz braku wody pitnej.  

Wychowawcy z klas I-III  przeprowadzili zajęcia do wysłuchanych bajek z cyklu „Mądre bajki z całego świata”. Przy tej okazji dzieci poznawały kraj, z którego pochodziła bajka, poznawały kulturę i tradycje tego państwa. Na zajęciach były wykorzystywane filmy i prezentacje: "Dzieciństwo w różnych krajach", „Jak żyją dzieci w Tanzanii?”, „Afrykańska szkoła”. Po tych zajęciach powstały ilustracje plastyczne do bajek i plakaty dotyczące omawianych krajów. 

  Klasy starsze poznawały Cele Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności – koniec z ubóstwem, zero głodu.  Odbyły się projekcje filmów: „Jak żyją dzieci w Tanzanii?”, „Afrykańska szkoła”, „Bangladesz – Edukacja Globalna. Efekt Domina” . Podczas dyskusji uczniowie zgłaszali  własne pomysły dotyczące niesienia pomocy światu. Skupiali się na problemie marnowania żywności w krajach bogatych. Powstały plakaty z hasłami – Co zrobić, żeby nie marnować jedzenia?

  W ramach TEG klasy IV – VI przystąpiły do konkursu plastycznego „Gość – Inność” organizowanego przez Fundację Humanitarną in Action Polska – Dobra Strona Świata. Prace zostaną wysłane do Warszawy, a na rozstrzygnięcie konkursu należy poczekać.                      1 grudnia odbędzie szkolenie w formie warsztatowej dla części nauczycieli na temat edukacji globalnej prowadzone przez p.E.Babicz z MODM.

Była to udana inicjatywa. Uczniowie z całą pewnością poszerzyli wiedzę o świecie. Ważne jest to, że dostrzegli globalne współzależności. Podczas tych kilku dni dzieci odwiedziły różne kraje, aby poznać problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy oraz w jaki sposób można im pomóc. Wierzymy, iż takie działania maja głęboki sens, bo pomagają dzieciom zrozumieć otaczający ich świat i uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka.

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom za zaangażowanie.

 

WIOSNA  NA ŚWIECIE!

 Nadejście wiosny witaliśmy dzisiaj już w drzwiach. Samrząd Uczniowski odznaczał przybyłych do szkoły kolorowymi "kwiatami na słodko".Tym razem, jednak, skoncentrowaliśmy się nie tylko na naszych polskich tradycjach związanych z początkiem wiosny. Wystawa "Wiosna na świecie" ma zachęcić uczniów do poznawania zwyczajów powitania wiosny także w innych krajach. Easter Bonnets - fantazyjne kapelusze podczas parad Wielkanocnych w Stanach Zjednoczonych, Święto Ognia w Hiszpanii, festiwal tulipanów w Kanadzie, dzień Babci Marzec w Bułgarii, święto kolorów i miłości w Indiach... Okazuje się, że ta pora roku jest szczególna dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Cieszmy się więc, że pomimo różnic kulturowych łączy nas Wiosna!

                                                                                                                      

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony