Pełnienie służby chorążego i osób asystujących w Poczcie Sztandarowym  jest jedną  z najzaszczytniejszych funkcji w szkole, przysługujących uczniom klas szóstych.

 

Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i cztery dziewczęta) - jako równoważne Poczty Sztandarowe. Nie ma zasady równowagi ilościowej z poszczególnych klas.

Insygnia pocztu sztandarowego

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,
 • białe rękawiczki.

Uwaga: Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

Ubiór pocztu sztandarowego

Chorąży:

 • mundurek szkolny, czarne lub granatowe spodnie lub garnitur, biała koszula.

Asysta:

 • mundurek szkolny, białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice.

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

Sposób udekorowania kirem

Wstęga czarnej materii zaczynająca się w lewym górnym rogu, a kończąca w połowie dolnej materii flagi, czyli na długości trzech czwartych płachty naszego sztandaru.

Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • ceremonia ślubowania klas pierwszych
 • święto patrona szkoły
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: Rocznica wybuchu II Wojny Światowej (1 września), Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja)
 • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę.

Podstawowe chwyty musztry ze sztandarem podczas uroczystości

 

POSTAWY

OPIS CHWYTU

ZASTOSOWANE KOMENDY

Postawa zasadnicza

Sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka 
w postawie zasadniczej.

Po komendach: 
"Poczet stój" (po marszu). 
Po komendzie: "Baczność" 
(podawanej przez 
prowadzącego uroczystość).

Postawa "spocznij"

Sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie zasadniczej. Chorąży
 i asysta pozostają w postawie spocznij - ciężar ciała przenoszą na prawą nogę przy jednoczesnym wysunięciu pięty lewej stopy na wysokość środka prawej, przy jednoczesnym skręcie lewej o 45 stopni w lewą stronę.

Po komendzie: "Spocznij" (podawanej przez chorążego po zatrzymaniu pocztu) następuje tu automatycznie wyrównanie linii 
i odległości.
Po komendach: "Po ślubowaniu", 
"Po hymnie".

Postawa
"na ramię sztandar"

Chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej na drzewcu na wysokości pasa. Po przebrzmieniu zapowiedzi komendy: "sztandar" energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawy bark, zatrzymując go 
w pochyleniu 45 stopni. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.

Automatycznie po komendzie 
"Sztandar wprowadzić" lub 
"Poczet sztandarowy - Wystąp"

Postawa 
"prezentuj sztandar"

Z postawy zasadniczej chorąży kładzie lewą rękę na drzewcu sztandaru poniżej końca zaczepu płachty, przy jednoczesnym maksymalnym opuszczeniu prawej po drzewcu. Po przebrzmieniu komendy 
"prezentuj sztandar" wykonuje salutowanie sztandarem.

Po komendzie prowadzącego
"Na prawo/lewo patrz"
Po komendzie chorążego pocztu "Baczność", w czasie czytania ewangelii, Podniesienia Hostii, Przeistoczenia, Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, śpiewu hymnu kościelnego, roty, ogłoszenia minuty ciszy, składania trumny do grobu, podczas składania wieńców, śpiewu hymnu organizacji, na uroczystość której poczet został zaproszony, jeżeli wcześniej prowadzący nie podał odpowiednich komend oraz przed Najświętszym Sakramentem w czasie uroczystego wejścia do świątyni.

Salutowanie 
sztandarem 
w miejscu

Wykonuje się z postawy prezentuj. Chorąży robi zwrot w prawo skos, przy jednoczesnym wysunięciu lewej nogi w przód na odległość jednej stopy 
i pochyleniu sztandaru w przód do kąta 45 stopni. Ręka lewa pozostaje co najmniej w odległości dłoni od płachty sztandaru.

Po komendach i w sytuacjach jak w rubryce powyżej oraz samoczynnie, gdy odbierający honory zbliży się na pięć kroków do sztandaru.

Salutowanie 
sztandarem 
w marszu

Z położenia na ramię w taki sam sposób jak w czasie salutowania 
w miejscu.

"Na prawo patrz" pochyla sztandar pod kątem 45 stopni, pozostając w marszu krokiem defiladowym. "Baczność" - dokonuje położenia sztandaru na ramię.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony