O czym nie śnił Mikołaj Kopernik czyli słów parę o „Dwójce”

Z pewnością możemy sobie wyobrazić, o czym nie śniło się Mikołajowi Kopernikowi. Od czasów, kiedy nasz patron chodził do szkoły, upłynęło wiele czasu. Nasza szkoła, mając za patrona tak wielką osobowość, czuje się zobowiązana tworzyć szkołę nowoczesną, ale jednocześnie z tradycją. Mamy nadzieję, że choć „Dwójka” różni się od tej, jaką mógł sobie wyśnić Mikołaj Kopernik, to uczniowie lubią do niej uczęszczać. W naszej placówce staramy się szczególnie dbać o to, by uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości. Chętnie pracujemy, wykorzystując metody aktywizujące. Nauczyciele wciąż podnoszą kwalifikacje i starają się wspierać swoich podopiecznych w zdobywaniu nagród w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych. Obok tradycyjnych metod kształcenia proponujemy zdobywanie wiedzy poprzez udział w wycieczkach i lekcjach muzealnych. 

W naszej szkole zapewniamy opiekę pedagoga, logopedy oraz pielęgniarki. Już drugi rok działa świetlica szkolna podzielona na dwa pomieszczenia, w których uczniowie mogą spędzać czas od godziny 7.00 do 16.00Szczególnie troszczymy się o bezpieczeństwo dzieci. Uczymy otwartości, tolerancji i umiejętności rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.

Dysponujemy dużymi, jasnymi i dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi. Posiadamy bibliotekę, stołówkę, salę gimnastyczną, nowoczesne boisko oraz tereny rekreacyjne z placem zabaw „Bocianowo”.

Przy „Dwójce” istnieją dwa stowarzyszenia, działające na rzecz uczniów naszej szkoły i ich rodziców: Stowarzyszenie Edukacyjne „Łapska Dwójka” oraz Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Łapy”.

W naszej szkole uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, uczestnicząc  w różnorodnych kołach zainteresowań: matematycznych, przyrodniczych, czytelniczych, językowych, lekkoatletycznych, muzycznych. W szkole prężnie działają organizacje młodzieżowe: gromada zuchowa, drużyna harcerska, drużyna Ligi Morskiej i Rzecznej, wolontariat Caritasu.

Uczeń napotykający trudności może liczyć na naszą pomoc. Oferujemy zajęcia wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne oraz gimnastykę korekcyjną. 

Nasza szkoła to bezpieczeństwo, fachowa opieka i rozwój poprzez naukę i zabawę.

Alicja Zgajewska

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony