Uchwałą Rady Rodziców z dn. 18 wrzesnia 2018r. wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:

   a)  50 zł - na pierwsze dziecko

   b)  30 zł - na drugie dziecko

   c)  0 zł - na trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do SP nr 2 w Łapach.

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach:

      Bank Spółdzielczy w Łapach:  86 8081 0009 0000 0941 2000 0010


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:


Pani  Izabella Chwaszczewska - przewodnicząca

Pani  Irena Falkowska - Błażewicz - z-ca przewod.

Pan  Dariusz Koc - sekretarz

Pani  Aneta Szpakowska - skarbnik


 

Komisja rewizyjna:

Pan  Adam Górski - przewodniczący

Pani  Renata Łapińska

Pani  Urszula Jasińska


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony